Informácie o revíziach elektro 

Ponúkame služby revízneho technika elektro v rámci celej SR .

 

Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach. Dlhoročné skúsenosti revízneho technika sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon revíznej činnosti. Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované elektrické zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu. Zistené poznatky Vám odovzdáme v  správe o OP a OS .

mala ikona elektrické zariadenie Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

 

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1.1 – zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

E.2 – zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

612620-PNIVHB-941

Zabezpečíme pre Vás výkon odborných skúšok, odborných prehliadok VTZ a revízií elektrických spotrebičov v zmysle platnej legislatívy.

Máte záujem?

  • Máte záujem o naše služby?
  • Potrebujete viac informácií?
  • Máte špecifickú požiadavku?
Napíšte nám.
Odpovieme Vám v najkratšom možnom čase.
IMG_0008

Nájdete nás

INTERDOM s.r.o.
Majerovce 97
09409 Vranov nad Topľou 

Rýchly kontakt

MOBIL: 0905 732 531
EMAIL: info@interdom.sk